הנבטת זרעים לשתילה

הנבטת זרעי ירקות והכנת שתילים לגינה מאפשרת לנו שליטה מלאה ביבול לאורך עונת הגידול בזמן ובכמויות הנדרשות. בשיטה זו נגדל זרעים במקום אחד ולאחר מכן נעבירם למקום אחר.

קרא עוד